Finanțatori 

Administrația Fondului Cultural Național (AFCN)

Ambasada Franței în România

Comisia Europeană prin programul Tineret în Acțiune

Fundația ECDL

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC ) prin Raiffeisen Bank și CEE Trust for Civil Society

Ordinul Arhitecților din România OAR 

Structura de monitorizare profesională a spațiului urban Observatorul Urban al Uniunii Arhitecților din România

Parteneri media

Platformă de arhitectură Arhiforum

Platformă online de promovare a artei contemporane Modernism.ro

Radio Romania Cultural

Revista de arhitectură Igloo

Revista de arhitectură Zeppelin 

Revista de cultură Observatorul Cultural

Organizatii care ne susțin

Organizația ReSite Festival (CZ)

Organizația Kallipolis (IT)

Rețeaua de tineret AEGEE Napoli (IT)

Funders:

Administration of the Cultural Fund in Romania (AFCN)

Architects League in Romania OAR 

Architects’ Union of Romania through the urban monitoring platform Observatorul Urban

ECDL Foundation

France Embassy in Romania

The European Commission through the Youth in Action Programme

The Foundation for Civil Society Development (FDSC)  through Raiffeisen Bank and CEE Trust for Civil Society

Media partners

Architecture magazine Zeppelin

Architecture Platform Arhiforum

Arhitecture magazine Igloo

Cultural magazine Observatorul Cultural

Platform for promoting contemporary art  Modernism.ro

Radio Cultural Romania

Partner organisations:

ReSite Festival (CZ)

Kallipolis (IT)

AEGEE Napoli (IT)